staples-logo-white

Plant for the planet

Yhteistyökumppanimme Plant-for-the-Planet on yksi maailman johtavista puita istuttavista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Järjestö on istuttanut jo yli 14 miljardia puuta ympäri maailman, ja jatkaa näin YK:n ympäristöohjelman Billion Tree Campaign -hankkeen perintöä. Se on myös kouluttanut kymmeniä tuhansia lapsia omien paikallisyhteisöjensä ilmastolähettiläiksi.

Plant-for-the-Planet perustettiin tammikuussa 2007. Ajatuksen takana oli 9-vuotias Felix Finkbeiner, joka innostui ilmastonmuutosta käsittelevästä koulutehtävästä. Tutkimusta tehdessään hän luki Wangari Maathaista, joka oli istuttanut 30 miljoonaa puuta Afrikkaan. Esitelmänsä päätteeksi Felix ehdotti, että lapset voisivat istuttaa miljoona puuta jokaiseen maailman maahan, jotta ilman hiilidioksiditasapaino paranisi.

Plant-for-the-Planet on kasvanut maailmanlaajuiseksi liikkeeksi: se on kouluttanut yli 46 000 ilmastolähettilästä, jotka toimivat eri maissa. Ilmastolähettiläät jakavat tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja heidän tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ympäri maailman.

Plant-for-the-Planetin kolmivaiheinen tulevaisuuden pelastamissuunnitelma

1. Istutetaan 1 000 miljardia puuta

Puita istuttamalla pyritään lisäämään tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Järjestö on istuttanut vuodesta 2008 alkaen jo yli 14 miljardia puuta ympäri maailman.

2. Jätetään fossiiliset polttoaineet maahan

Plant-for-the-Planet jatkaa YK:n ympäristöohjelman Billion Tree Campaign -hankkeen perintöä.

3. Vähennetään köyhyyttä ilmaston oikeudenmukaisuuden avulla ja lapsia kouluttamalla

Plant-for-the-Planet on järjestänyt 800 puunistutuskurssia 51 maassa ja kouluttanut niissä jo 46 000 lasta.

Staplesin ja Plant-for-the-Planetin yhteiset kurssit

Staples järjestää yhdeksän kurssia vuodessa ympäri Euroopan.

Plant-for-the-Planet-kurssilla lapset oppivat ilmastonmuutoksesta ja globaalista oikeudenmukaisuudesta. Kurssilla ääneen pääsevät lapset, jotka ovat jo olleet mukana hankkeessa. He kertovat, miten lapset voivat kehittää omia projektejaan. Kurssilaiset oppivat myös pitämään esitelmiä ja järjestämään puunistutusjuhlia.

Ensimmäinen Plant-for-the Planet-kurssi lapsille Saksassa

Lindlar, Saksa – Saksan Staples Business Advantage järjesti yhteistyössä Plant-for-the-Planetin kanssa kurssin, joka toimi lähtölaukauksena uudelle Easy on the Planet -ohjelmallemme.

  • 35 lasta koulutettiin ilmastolähettiläiksi.
  • Lapset istuttivat viisi limettipuuta.
  • Ensimmäinen Staplesin järjestämä kurssi Lindlarissa Kölnin lähellä.
  • Paikkana toimi 40 000 m²:n ulkoilmamuseo.
  • Myös tavarantoimittajat kutsuttiin mukaan.

Kurssit ovat erityisiä siinä mielessä, että hankkeessa jo mukana olevat lapset kannustavat ikätovereitaan liittymään mukaan. Kurssilaiset saavat tärkeää taustatietoa ilmastonmuutoksesta ja pääsevät itse kokemaan, miten hauskaa on istuttaa puita ja vaikuttaa ympäristöön.

Kurssit on suunnattu 8–14-vuotiaille lapsille, ja osallistuminen on maksutonta.

Plant-for-the-Planet-kurssit lanseerattiin YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen (2005–2014) projektina. Kyseessä on koulutuskonsepti, jonka tavoitteena on välittää kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toimintaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Kantavana ajatuksena on, että tämänpäiväiset tekomme vaikuttavat tulevaisuudessa sekä omien lastemme että kaikkien maailman lasten elämään. Kestävää kehitystä edistävän koulutushankkeensa avulla YK on osaltaan sitoutunut vahvistamaan tätä koulutuksellista lähestymistapaa.

PlantforthePlanet9004001

Ruotsi sai ensimmäiset ilmastolähettiläänsä

Borås, Ruotsi – Staples järjesti ensimmäisen kurssinsa Ruotsissa syyskuussa. Yhdessä Plant-for-the-Planetin kanssa järjestetty tapahtuma juhlisti yhteistyön ensiaskeleita ja Staplesin Easy on the Planet -ohjelman käynnistymistä. Kurssin myötä pääsimme osoittamaan käytännössä, että olemme sitoutuneet pienentämään ympäristöjalanjälkemme. Haluamme kannustaa myös asiakkaitamme ja paikallisyhteisöä konkreettisiin tekoihin ympäristön hyväksi.

  • 50 lasta koulutettiin ilmastolähettiläiksi.
  • Lapset istuttivat sata koivua.
  • Ensimmäinen Staplesin järjestämä kurssi Ruotsissa.

Johan Linderstad Boråsin kunnan ympäristöviestinnästä osallistui kurssille ja kertoi tunnelmiaan:

”Staples teki kunnioitettavan aloitteen ympäristön hyväksi järjestämällä Ruotsin ensimmäisen Plant-for-the-planet-kurssin, jolla koululaisten huomio kiinnitettiin ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan paitsi tiedon levittämistä, myös ja ennen kaikkea lisää käytännön tekoja. Se on yksi koko ihmiskunnan tärkeimmistä yhteisistä huolista, johon on todella puututtava. Jokainen voi toimia kestävän kehityksen puolesta omassa yhteisössään – niin yksilötasolla, kunnallispolitiikassa kuin yrityksissäkin. "

Kiinnostavatko ekologiset hankinnat? Ota yhteyttä!