Laatu

Staplesin koko toiminnan päämääränä ovat tyytyväiset asiakkaat, myönteisesti ajattelevat työntekijät ja hyvä kannattavuus. Staplesin laatujärjestelmän tarkoituksena on vahvistaa ne yhteiset menettelyt, joiden mukaisesti toimimalla saavutamme asetetut tavoitteet ja korkean laadun. Osoituksena jatkuvasta kehitystyöstä ja laadun tarkkailusta Staples on laatinut laatu-, ympäristö- ja yritysvastuupolitiikka-asiakirjat:

Laatupolitiikka

Ympäristöpolitiikka

 

Staples kehittää jatkuvasti toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa työn perustuessa mottoon "Make more happen!"

Sertifikaatit

Staples Finlandin laatujärjestelmä täyttää ISO 9001 -standardin vaatimukset ja on Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastama. Kansainvälistä ISO-standardijärjestelmää ylläpitää International Organization for Standardization ja sen tarkoitus on taata kansainvälisesti yhtäläinen laatu eri maiden ja yritysten välillä.

Staples Finlandin ympäristöjärjestelmä täyttää ISO 14001 –standardin vaatimukset. Standardi osoittaa, että Staples ottaa ympäristöasiat vakavasti huomioon toiminnassaan.

Staplesin Helsingin pääkonttori on osa WWF:n Green Office –verkostoa ja yritys kuuluu Vihreät valinnat –verkostoon.

Verkostojen jäseninä Staples haluaa osoittaa, että ympäristön suojelu näkyy käytännön tasolla sen toiminnassa ja että Staples voi auttaa myös asiakkaitaan toimimaan ympäristön hyväksi.

Staples Finland on saavuttanut korkeimman Rating Alfa –luottoluokituksen, joka kertoo yrityksen hyvistä taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista sekä hyvästä maksukäyttäytymisestä ja täten saanut Suomen Asiakastietoa Oy:ltä Suomen Vahvimmat –sertifikaatin.

EU CSR Report 2018

csm_CSR_EU_2018_cover_863a1c34c5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lataa raportti